Bent u een ondernemer, dan heeft u dezer dagen een nieuwe aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid om te delegeren aan uw CFO of controller: toezicht over de cyber security van uw organisatie. De Association of International Certified Professional Accountants AICPA ondervroeg onlangs haar panel van financiële leidinggevenden. Zeventig procent van de respondenten zei dat hun teams recent inderdaad meer verantwoordelijkheid gekregen hadden voor het mitigeren van cyberveiligheidsrisico’s. Nog eens 15% verklaarde dat zij al formeel aangewezen waren  als verantwoordelijk én accountable voor cybersecurity.

Vijfentachtig procent van de respondenten rapporteert dat hun organisaties inmiddels campagnes hebben gestart om het bewustzijn van de betreffende risico’s onder de medewerkers te vergroten, en hen formeel gewezen hebben op hun verantwoordelijkheden in dezen. Directies, RvC’s en auditcomissies beginnen ook interesse te tonen – ruim 44% van de respondenten stelt dat deze en andere stakeholders actief betrokken willen zijn bij projecten en programma’s die geïmplementeerd worden.

Onderstaande infographic van AICPA Insights geeft weer hoe en wat financiële professionals en ondernemers denken over de staat van cybersecurity binnen hun organisaties.