Algoritmen recruitmentsector talent management

Talenten voor de toekomst: van kennis- naar competentie-economie

Het Institute for the Future, een in Californië gevestigde denktank,  onderzocht samen met HR- softwarebedrijf Cornerstone OnDemand welke eigenschappen en attitudes werknemers nodig zullen hebben in de nieuwe ‘werk’ paradigmata. Om meteen hun belangwekkendste antwoorden te geven:

  1. Zorg dat je ‘bekend’ wordt. Je digitale aanwezigheid door activiteiten binnen en buiten je directe werkomgeving zullen je belangrijkste springplank zijn naar een volgende carrièrestap.
  2. Leer snel complexe systemen doorzien. Eigenschappen als ‘buiten de kaders denken’ en ‘patronen herkennen’ zullen steeds vaker onder ‘vaardigheden’ opduiken.
  3. Sluit vriendschap met systemen en machines.
  4. Verzamel een ‘tribe’ om je heen, en
  5. Bouw voldoende persoonlijke veerkracht en flexibiliteit op.

Het rapport, Future Skills: Get Fit for What’s Next, brengt in totaal 15 “superskills” in kaart, die werknemers en studenten in die competentie-economie node zullen missen. Een zesde zogenaamde superskill  wordt bijvoorbeeld gebiedenderwijs omschreven als “Amplify Your AI IQ”: werknemers moeten leren hoe ze met AI-technologieën kunnen werken en communiceren.

Nu ingrijpende technologische ontwikkelingen het concept ‘werk’ in bijna elke sector of branche veranderen, zoeken werkgevers naar andere, nieuwe en verbeterde vaardigheden en competenties in hun medewerkers. Volgens McKinsey zullen tegen 2030 naar schatting 400 tot 800 miljoen mensen wereldwijd kunnen worden vervangen door automaten en zelflerende systemen. Organisaties zullen steeds vaker, in plaats van werknemers met ‘oude’ diploma’s, mensen zoeken met nieuwe specifieke kennis en ervaring, dan wel de capaciteit om snel en effectief nieuwe (bij) te leren. In plaats van een ‘kenniseconomie’ gaat het dan eerder om een ‘competentie-economie’.

Werknemers zullen voortdurend nieuwe vaardigheden moeten leren, naarmate nieuwe technologische ontwikkelingen nieuwe kansen en uitdagingen scheppen Daarom moeten hun werkgevers zo snel mogelijk een ​​sterke leercultuur creëren, zo stelt een tweede rapport dat vandaag werd gepubliceerd, Navigating the Skills Economy: Why Creating a Culture of Learning is Now a ‘Change or DeMoment.  Dat betekent:

Ontwikkel een lerende organisatie, met de bijbehorende cultuur. Bedrijven die hun talenten de kans geven  om/verplichten tot zich voortdurend verder ontwikkelen, zullen een enorme voorsprong opbouwen op hun concurrenten.

Geef medewerkers de ruimte om eigen initiatieven te ontplooien. Bedrijven geven elk jaar miljarden uit aan standaardvormen van opleiding en training, maar deze inspanningen hebben vaak weinig of geen effect. Beter is het werknemers te inspireren om zelf de controle te nemen over hun leer- en loopbaanontwikkeling, direct gekoppeld aan de dagelijkse werkzaamheden.

Ververs continu de ‘content’ van de leerprogramma’s. Veel organisaties hebben moeite, dan wel nemen de moeite niet, om hun O&T programma’s up to date te houden.  Om de werknemers te voorzien van die nieuwe content is nieuwe technologie onontbeerlijk.

Arne Lasance begon zijn carrière in de uitgeverij, als journalist voor een managementblad. Snel daarna vervulde hij diverse uitgevers- en managementfuncties. Vanaf begin jaren ‘90 was hij corporate business consultant en projectmanager voor intranet- en internetpublishingprojecten.
Berichten gemaakt 142

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven