Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming content van deze site elders opnieuw  te publiceren, in welke vorm dan ook. Wij maken onderscheid tussen outbound syndicatie, hergebruik/herpublicatie op publieke websites, en inbound syndicatie, overname op een intranet of extranet.

Om de content op deze site elders openbaar te maken, te verspreiden dan wel te  publiceren, is schriftelijke toestemming vereist via het tekenen van een overname-overeenkomst en een betaling van € 75 ( outbound) dan wel € 50 (inbound)  per artikel.