Nog eens: MVO valt niet mee

Enkele dagen geleden verwezen wij naar een onderzoek naar de vermeend duurzame inkooppraktijken van zelfverklaard maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. Daaruit bleek dat veel ondernemingen wel doen alsof ze de UN Sustainable Development Goals (SDG’s) steunen, maar dat dit ‘beleid’ in de praktijk vaak flinterdunne resultaten oplevert.

Desalniettemin groeit de consensus, dat de problemen achter die 17 SDG’s een enorme impact zullen hebben, op de mondiale samenleving en dus ook op het bedrijfsleven.  Gebeurt er niets, dan lopen we ernstige financiële risico’s. Anderzijds zal een gecoördineerde aanpak een belangrijke driver zijn voor economische groei – naar schatting  levert dat tegen 2030 in potentie US $12 triljoen per jaar extra aan besparingen en inkomsten.

De uitdagingen én de kansen zijn duidelijk. Maar hebben bedrijven ondanks al hun mooie praatjes  wel echt een idee wat die SDG’s voor hen als onderneming betekenen? Welke rol ze moeten invullen en spelen in het proces? Om die vraag te beantwoorden, heeft PwC onlangs een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Het doel: evalueren in hoeverre de bedrijfswereld zich echt engageert voor de doelen en welke concrete acties bedrijven in dat kader ondernemen.

De SDG Reporting Challenge is een wereldwijd onderzoeksproject, dat de financiële en duurzaamheidsverslaggeving van meer dan 470 bedrijven uit 17 landen in 6 sectoren (omzet $ 9,4 miljard) analyseert. Wat zijn hun SDG-prioriteiten, hoe (goed) rapporteren zij daarover? Verlenen zij vooral lippendienst aan de doelen, of boeken ze tastbare, meetbare en eerlijk gerapporteerde vooruitgang?

62% van de bedrijven blijkt momenteel de SDG’s in hun verslaggeving te noemen.  Maar slechts 37% heeft een of meerdere SDG’s tot strategische prioriteit benoemd; de rest vermeldt ze alleen in algemene termen. 38% van de onderzochte bedrijven zwijgt er geheel over. Oftewel, 63% toont geen enkele relevante betrokkenheid, zes op de tien grote ondernemingen is niet ‘MVO’.

Volgens PwC zijn de SDG’s bepalend voor de toekomst (-kansen en risico’s) van het bedrijfsleven. Ondernemingen zullen SDG’s móeten meenemen in hun groeistrategieën, in hun kernactiviteiten, waardeketens en beleid. Alleen dan zullen ze kunnen profiteren van nieuwe kansen en markten, grote efficiëntiewinst kunnen boeken en ook hun reputatie, in de ogen van overheden en de samenleving, met hoop op succes kunnen ‘managen’.

Het is voor alle betrokkenen evident, dat de meeste bedrijven nog steeds niet over de expertise beschikken om de SDG-doelen echt voor hun bedrijf te laten werken; noch hebben ze een referentiekader om hun SDG-performance te meten en te evalueren. Pas als ze prioriteiten gesteld hebben, kunnen bedrijven bijpassende meetbare doelstellingen ontwikkelen. KPI’s moeten meer resultaatgericht zijn – dat betekent meer holistisch denken over de impact van de bedrijfsactiviteiten op de economie, het milieu en de maatschappij als geheel. En pas daarmee gewapend zullen ze vervolgens zinvolle rapportages ontwikkelen, die zowel de financiële en maatschappelijke waarde als de impact van hun activiteiten laten zien.

SDG Reporting Challenge 2017: Exploring business communication on the global goals

Arne Lasance begon zijn carrière in de uitgeverij, als journalist voor een managementblad. Snel daarna vervulde hij diverse uitgevers- en managementfuncties. Vanaf begin jaren ‘90 was hij corporate business consultant en projectmanager voor intranet- en internetpublishingprojecten.
Berichten gemaakt 142

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven