De mythe van een almachtige Kunstmatige Intelligentie

In de nabije toekomst zullen intelligente systemen logischerwijze tot de conclusie komen dat de aarde beter af is zónder mensen.

Kevin Kelly was de eerste hoofdredacteur van het beroemde tijdschrift Wired. Tegenwoordig is hij schrijver, fotograaf, natuurbeschermer en onderzoeker van zowel de Aziatische als de digitale cultuur. Op backchannel.com gaat hij in een interessante longread in op de apocalyptische waarschwingen voor/tegen kunstmatige intelligentie, zoals die geuit worden door genieën als Stephen Hawking, Elon Musk, Max Tegmark, Sam Harris en Bill Gates zelve.  Zij allen achten bovenstaand scenario niet geheel denkbeeldig. En in elk geval moet de hele middenklasse vrezen voor zijn/haar werkgelegenheid.

Er is een brede consensus dat ‘superhuman intelligence’ niet lang meer op zich zal laten wachten. Maar, zegt Kelly, achter die zekerheid schuilt een vijftal aannames die geen van alle echt ‘evidence based’ zijn:

  1. Kunstmatige intelligentie is nu al ‘smarter’ dan wij en die voorsprong groeit exponentieel.
  2. De AI die wij nu creëren is net als wijzelf ‘general purpose’, overal en voor alles inzetbaar.
  3. Het menselijk brein is te dupliceren op silicium.
  4. Intelligentie is in principe onbegrensd – we kunnen alles weten en begrijpen.
  5. Zodra we beschikken over deze superieure intelligentie zijn al onze problemen voorbij – zie Startrek en het universeel basisinkomen..

Daartegenover zet Kelly vijf stellingen die onorthodox lijken, maar wel degelijk evidence-based zijn:

  • Intelligentie is niet ééndimensionaal – ‘slimmer dan een mens’is een betekenisloos concept.
  • Mensen hebben geen helemaal geen ‘general purpose’ brein, laat staan dat AI dat zou (kunnen) hebben.
  • Echt emuleren van het menselijk brein in een machine is veel te duur – een mens is dan goedkoper.
  • De verschillende dimensies van intelligentie zijn per definitie begrensd.
  • Intelligentie is maar één factor in de beschaving en vooruitgang, zoals de geschiedenis ons leert.

De conclusie kan alleen maar zijn dat het idee van een almachtige kunstmatige intelligentie een kwestie van ‘geloven’ is – een mythe dus.

Het Darwiniaanse beeld van steeds intelligenter wordende wezens is vals.

Sommige dieren en planten kunnen dingen, die wij mensen nooit zullen kunnen, of zelfs niet kunnen begrijpen – al was het maar omdat wij een ander soort hersenen hebben dan mieren, leeuweriken, bomen of octopussen. Een veel accurater beeld van de evolutie  is de schijf hieronder:

Deze verbeelding van de evolutie is gebaseerd op de ontwikkeling van het aardse DNA, met in het centrum de eerste levensvormen, van waaruit al het andere evolueerde en nog steeds evolueert.

In die zin is een paddenstoel van nu, even ver geëvolueerd als de mens, de geit of de walvis. En zo moet je dus ook naar intelligentie kijken.

Juist Kunstmatige Intelligentie zal ons volgens Kelly hard doen botsen met de grenzen van onze eigen intellectuele competenties. Dat betekent niet dat AI niets voorstelt, of geen fantastische veranderingen teweeg zal brengen. Maar almachtig zal AI nooit worden.

“AI is already pervasive on this planet and will continue to spread, deepen, diversify, and amplify. No invention before will match its power to change our world, and by century’s end AI will touch and remake everything in our lives. Still the myth of a superhuman AI, poised to either gift us super-abundance or smite us into super-slavery (or both), will probably remain alive—a possibility too mythical to dismiss.”

 

 

Arne Lasance begon zijn carrière in de uitgeverij, als journalist voor een managementblad. Snel daarna vervulde hij diverse uitgevers- en managementfuncties. Vanaf begin jaren ‘90 was hij corporate business consultant en projectmanager voor intranet- en internetpublishingprojecten.
Berichten gemaakt 142

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven