Talent behouden cruciaal voor succesvolle M&A

Fusies en overnames zijn, vooral bij tech-bedrijven, een snelle manier om te groeien en nieuwe technologie, markten of deskundigheid te verwerven. Een recente studie van de TU in Dallas ( Texas) heeft aangetoond,  dat het voorkomen van een uittocht van professionals bij een juist overgenomen bedrijf, de kans op succes aanzienlijk vergroot.

Dr. H. Dennis Park (Naveen Jindal School of Management) is een van de auteurs van de studie, die werd gepubliceerd in de meest recente editie van het Journal of Management Studies. “Veel technologiebedrijven kopen een ander bedrijf, niet alleen om de activa van dat bedrijf te bemachtigen, maar om zo de technologie in huis te krijgen, samen met het talent – de mensen die de betreffende technologie hebben uitgevonden.” Het zelf ontwikkelen van nieuwe technologie is voor veel bedrijven moeilijk en onbetaalbaar, dus is de beste manier om ‘bij te blijven’ vaak: het overnemen van een veelbelovende startup.

Maar veel van dergelijke fusies en overnames eindigen als mislukkingen, zo wijist onderzoek steeds weer uit. “De meeste geleerden zijn het erover eens, dat ongeveer 70 tot 80 procent van de acquisities uiteindelijk waarde vernietigen,” aldus Park.

Park en zijn coauteurs (Dr. Michael D. Howard van Texas A & M University en Dr. David M. Gomulya van Singapore Management University) onderzochten welk type technologie en welk soort mensen moeten worden gekoppeld, wil zo een ​​acquisitie wel kans van slagen hebben. Dat wil zeggen, zij analyseerden hoe de (optimale retentie van) professionals en hun verzamelde kennis en ervaring in de overgenomen organisatie, van invloed waren op de capaciteit tot creatie van nieuwe kennis bij de wervende bedrijven. Op basis van een steekproef van meer dan 111.000 patenten, ingediend na 301 hightech-acquisities in de periode 1990-2000,  onderzochten ze of en hoeveel nieuwe patenten de overnemende organisaties hebben ingediend, of deze bedrijven enige technische doorbraak realiseerden en of ze in staat bleken de oude professionals binnen boord te houden.

Daarbij werden twee verschillende soorten kennis onderscheiden: ‘tacit’ en ‘explicit knowledge’. ‘Stilzwijgende’ kennis is niet gemakkelijk te codificeren (denk aan jongleren), expliciete kennis wel. De studie wees uit dat het moeilijk is dergelijke tacit kennis over te nemen zónder de mensen die deze hebben opgebouwd. “Het ontbreekt bij de overnemende partij aan een ‘handleiding’ voor het omgaan met de betreffende kennis/technologie, en daarom lukt het de nieuwe eigenaar vaak niet  om er iets nieuws mee te ontwikkelen,” zeggen Park c.s..

Daarom is het binnenboord houden van de betreffende professionals zo belangrijk – zeker als het gaat om complexe toepassingen die niet vergelijkbaar zijn met die van de overnemende partij. Is die overlap er wel, dan zorgt dat vaak voor allerlei gedoe en competentiestrijd, zoals het not-invented-here syndroom, waarbij de eigen professionals weigeren inzichten van de overgenomen organisatie te gebruiken of daarop voort te bouwen. En niet zelden vluchten de techneuten van de overgenomen partij naar elders. Het is dan ook essentieel, zeker voor high-tech bedrijven, om te beseffen dat een overname niet alleen om technologie gaat, maar ook om mensen.

Haemin Dennis Park, Michael D. Howard, David M. Gomulya. The Impact of Knowledge Worker Mobility through an Acquisition on Breakthrough Knowledge. Journal of Management Studies, 2018; 55 (1): 86 DOI: 10.1111/joms.12320

Arne Lasance begon zijn carrière in de uitgeverij, als journalist voor een managementblad. Snel daarna vervulde hij diverse uitgevers- en managementfuncties. Vanaf begin jaren ‘90 was hij corporate business consultant en projectmanager voor intranet- en internetpublishingprojecten.
Berichten gemaakt 142

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven