Risky business: Climate change and professional liability risks for auditors

ClientEarth is een van Europas belangrijkste advocatenkantoren op het gebied van milieu en duurzaamheid.  Onlangs publiceerden zij een interessant document onder bovenstaande titel, als waarschuwing aan controlerend accountants die q.q. moeten beseffen wat de financiële risico’s van klimaatverandering zijn, waarover ondernemingen in hun jaarverslagen en andere verplichte verslaggeving moeten rapporteren.

Klimaatverandering brengt aanzienlijke financiële risico’s én kansen met zich mee voor veel bedrijven, dat begrijpen inmiddels ook investeerders en aandeelhouders. Bij veel van ’s werelds grootste ondernemingen staat klimaatverandering inmiddels hoog op de agenda, maar slechts een klein deel erkent ook volmondig de financiële risico’s die ze zelf lopen door extreem weer en de verandering van het klimaat. KPMG analyseert elke twee jaar de jaarverslagen van 4900 bedrijven uit 49 landen en publiceert de bevindingen in de Survey of Corporate Responsibility Reporting. Slechts een kwart van de onderzochte bedrijven benoemt de risico’s, slechts 2 procent onderbouwt deze risico’s met cijfers.

In landen als Frankrijk en het VK zijn ondernemingen al langer bij wet verplicht aan deze risico’s aandacht te schenken in hun jaarverslagen – in ons land (gidsland?) nog niet. Dat neemt niet weg, dat ook in ons land steeds meer stakeholders wel dergelijke informatie verwachten – niet alleen NGO’s, maar ook bijv. pensioenfondsen die als aandeelhouder optreden. .

Misvattingen over de financiële effecten van klimaatrisico’s zijn wijdverspreid en veel boards zien klimaatverandering nog steeds vooral als een ‘milieu’-probleem, waarover een fraai verhaal wordt opgehangen in het duurzaamheidsverslag. Maar zeker multinationals zijn met die houding tegenwoordig snel nalatig, en kunnen geconfronteerd worden met toenemende juridische, reputatie- en commerciële risico’s. “Toenemende bezorgdheid over klimaatverandering zorgt steeds vaker voor wettelijke en / of regelgevende maatregelen, die kunnen resulteren in vertragingen of annuleringen van projecten, een afname van de vraag naar fossiele brandstoffen en extra nalevingsverplichtingen. Deze kunnen onze kosten en / of opbrengsten negatief beïnvloeden, ” zegt Royal Dutch Shell in het Jaarverslag 2016.

“Beleggers kunnen de klimaatverandering niet langer negeren. Sommigen twijfelen misschien aan de wetenschap erachter, maar allemaal worden ze geconfronteerd met een groeiende klimaatgerelateerde wet- en regelgeving; naast disruptieve technologische ontwikkelingen door de energietransitie,” formuleert investeerder BlackRock het issue in een document  ‘Adapting Portfolios to Climate Change’

Een en ander betekent natuurlijk dat ook de controlerend accountant als ‘auditor’ en invloedrijke adviseur in corporate governance de implicaties van klimaatrisico’s moet kennen, erkennen en herkennen.  Zij zullen moeten bepalen of de risico’s en kansen adequaat verwoord en gewaardeerd worden in de jaarrekening. Om hen daarbij te helpen publiceert Clientearth nu Risky business: Climate change and professional liability risks for auditors – dat als zodanig ook interessante leer- en leesstof biedt voor CFO’s en CEO’s .

Enkele tips uit dit document voor accountants, die ook directies ter harte moeten nemen:

Arne Lasance begon zijn carrière in de uitgeverij, als journalist voor een managementblad. Snel daarna vervulde hij diverse uitgevers- en managementfuncties. Vanaf begin jaren ‘90 was hij corporate business consultant en projectmanager voor intranet- en internetpublishingprojecten.
Berichten gemaakt 142

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven