lange termijn korte termijn denken beleggen investeren

Lange of korte termijn, dat blijft de vraag

We hebben een opmerkelijk beursjaar (bijna) achter de rug. De S & P- en de Dow-indexen zijn respectievelijk met 18% en 19% gestegen. Maar deze ‘winsten’ zijn niet gebaseerd op echte (winst)groei: de gemiddelde kwartaalwinst is sinds 2012 slechts met 5% gestegen, terwijl de waardering van beleggers van die magere resultaten (gemeten aan de hand van de winst per aandeel) in dezelfde periode met liefst 59% groeide. Wat zit er achter die disconnect? Sommige economen beweren dat de feitelijke winstgroei stagneert vanwege het nog steeds alomtegenwoordige kortetermijndenken. Decennia-lang focussen op het beeld van het volgende kwartaal in plaats van op groei en vernieuwing op de langere termijn heeft geresulteerd in ‘uitgeholde’ bedrijven.

Zo concludeerde recent onderzoek van Rachelle Sampson en Yuan Shi datdit vermaledijde kortetermijndenken negatief gecorreleerd is met innovativiteit, gemeten als RQ (“Research Quotiënt”, een maat voor het rendement gemaakt op R&D-investeringen). Beleggers straffen bedrijven met een dergelijke kortetermijn-oriëntatie (blijkend uit minder investeringen in R&D?) met hogere discount rates, waardoor de kapitaalkosten voor die bedrijven stijgen. Bedrijven met een langetermijn-oriëntatie daarentegen worden beloond met lagere kapitaallasten, waardoor ze weer meer in R&D (innovatie) kunnen veroorloven.

De meeste pogingen om iets te doen aan dat kortetermijndenken schieten tekort, omdat ze vooral CEO-gedrag denken te beïnvloeden met een combinatie van ratio ( ‘wees nu verstandig!’)  en financiële incentives. Hoewel goedbedoeld, falen deze inspanningen doordat ze ontkennen of niet zien dat het gedrag van de CEO grotendeels wordt bepaald door de structuur van de onderneming.

Volgens Anne Marie Knott, Robert and Barbara Frick Professor in Business aan de  Olin Business School Washington University op hbr.org zijn er drie samenhangende ontwikkelingen, die het kortetermijndenken de laatste decennia hebben bevorderd, en mutatis mutandis innovatie relatief verwaarloosd: het steeds vaker aantrekken van CEO’s van buiten, de decentralisatie van R&D, en een focus op de ontwikkelingskant van R&D in plaats van op de onderzoekskant.

Wilt u weten wat Anne Marie daar tegen denkt te kunnen doen, lees dan ‘The real reasons companies are so focussed on the short term

Arne Lasance begon zijn carrière in de uitgeverij, als journalist voor een managementblad. Snel daarna vervulde hij diverse uitgevers- en managementfuncties. Vanaf begin jaren ‘90 was hij corporate business consultant en projectmanager voor intranet- en internetpublishingprojecten.
Berichten gemaakt 142

Eén gedachte over “Lange of korte termijn, dat blijft de vraag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven