Accountancy Europe (voorheen FEE) introduceerde het concept ‘Core & More” in hun publicatie The Future of Corporate Reporting (2015).  Core & More wil de financiële verslaggeving verbreden en verdiepen, door de rapportage op te splitsen in enerzijds een ‘Core’-rapport, en anderzijds een of meerdere ‘More’-rapporten. Het ‘Core’-rapport zou dan de belangrijkste financiële – èn niet-financiële! –  informatie voor alle stakeholders moeten bevatten, terwijl de ‘More’-rapporten extra informatie bieden voor specifieke stakeholders.

Vandaag publiceert Accountancy Europe een nieuw document, dat het Core & More concept verder ontwikkelt en illustreert hoe welke informatie in elk van de twee pijlers kan worden gepresenteerd. Ook wordt beschreven hoe moderne technologie kan worden ingezet, vooral in het kader van online rapportage. In het paper wordt ook aandacht besteed aan de relatie tussen Core & More en het Integrated Reporting-initiatief.

Het document is hier te downloaden.