Transparency International UK brengt ons een nieuwe online ‘tool ‘, die organisaties helpt omkoping en corruptie  te zien en effectief aan te pakken.

Op basis van de verzamelde deskundigheid van meer dan 120 experts in compliance en (internationale) wet- en regelgeving geeft deze gids actuele en diepgaande informatie over de U.S. Foreign Corrupt Practices Act,  de U.K. Bribery Act, andere nationale wetgevingsvoorbeelden én de betreffende ISO37001 standaard. De tool sluit aan bij de huidige geglobaliseerde business context en de bijbehorende opkomst van internationale standaarden, die verder (kunnen) gaan dan lokale anti-witwas en corruptieregelgeving.

Het instrument pretendeert consistente en implementeerbare protocollen  te bieden voor bedrijven die in meerdere jurisdicties opereren, en doet dat via 18 modules die aspecten behandelen als risicobeoordeling, due diligence, third-party management, hoe met prikkels gedrag te beïnvloeden en bovendien een gratis e-learning cursus. Naast de platte omkoping  behandelt deze Anti-Bribery Guide ook andere corruptierisico’s, waarvan organisaties zich steeds meer bewust moeten zijn, zoals politiek engagement, toezicht en handhaving, en transparantie in de financiële en overige rapportage.

Volgens Robert Barrington, Executive Director Transparency International UK, mag dit hulpmiddel van Transparency International niet ontbreken in de moderne compliance-toolkit:

This new guide will serve as an important tool for businesses looking to navigate the complex field of anti-bribery compliance in the modern world. It should be saved in the bookmarks of every single compliance officer or in-house lawyer who is serious about the reputation of their organisation.”