EU en Green Finance

De Europese Commissie maakte recent haar strategie bekend, die  onder andere moet leiden tot een duurzaam financieel stelsel, dat de EU-agenda voor klimaat en duurzame ontwikkeling ondersteunt en dat bijdraagt aan de overgang naar een duurzame economie.  De Commissie stelt in dat kader ook voor om het mandaat van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) te verbreden. Een van de 10 acties die in het plan zijn opgenomen, is het versterken van de regelgeving met betrekking tot de verslaggeving over duurzaamheid(sinspanningen).

De Commissie heeft ook aangekondigd dat zij uiterlijk in het tweede kwartaal de regelgeving inzake niet-financiële informatieverschaffing zal herzien, in overeenstemming  met de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures van de Financial Stability Board. Verder zal een European Corporate Reporting Lab (ECRL) worden opgericht, als onderdeel van de EFRAG, met het doel best practices qua duurzaamheidsverslaggeving en milieuaccounting door ondernemingen te identificeren, ontwikkelen en distribueren. EFRAG noemt de oprichting van een ECRL “een kans om belanghebbenden samen te brengen om echte innovatie te bevorderen, nu het verslaggevingslandschap zo snel verandert.” De Commissie vraagt ​​EFRAG ook de impact van nieuwe IFRS standaarden op duurzame investeringen te beoordelen.

Naast het bovenstaande noemt het actieplan ook:

  • De ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal voor ‘sustainable finance’, definiëring van wat ‘duurzaam’ in dat kader betekent en inhoudt, en bepaling van waar duurzame investeringen de grootste impact kunnen hebben;
  • Het creëren van EU-labels voor groene financiële producten op basis van een gecertificeerd EU-classificatiesysteem;
  • Verduidelijking van de verplichting voor vermogensbeheerders en institutionele beleggers om rekening te houden met duurzaamheid in het beleggingsbeleid en –proces, inclusief de betreffende rapportageverplichtingen;
  • Verplichting voor verzekeraars en beleggingsadviseurs om klanten te adviseren over duurzaamheid op basis van hun voorkeuren
  • Het integreren van duurzaamheidseisen in de regels voor prudentiële criteria voor de financiële sector. De Commissie zal nagaan of het haalbaar is bijvoorbeeld kapitaalvereisten voor banken opnieuw te berekenen, wanneer dit vanuit het perspectief van duurzaamheidsrisicobeheersing gerechtvaardigd is en de financiële stabiliteit gewaarborgd blijft.
Arne Lasance begon zijn carrière in de uitgeverij, als journalist voor een managementblad. Snel daarna vervulde hij diverse uitgevers- en managementfuncties. Vanaf begin jaren ‘90 was hij corporate business consultant en projectmanager voor intranet- en internetpublishingprojecten.
Berichten gemaakt 142

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven