Categorie: Financial management (Pagina 1 van 2)

CGO – das Governance-Magazin. Schwerpunkt: Compliance

KPMG Duitsland komt met een nieuw ‘Governance-Magazine’ met de titel CGO. Het eerste nummer focust op het thema  Compliance Management, een onderwerp dat zeer breed besproken wordt via de volgende bijdragen:

 • Compliance in de gezondheidszorg: “Alleen transparantie zorgt voor vertrouwen”
 • Materialiteit in en van de ESG-rapportage : vergelijking van de GRI G4/SRS en de EU CSR standaarden, plus een ‘aanzet tot een materialiteitsanalyse’:

 • Governance van de toekomst
 • Onderzoek: Compliance in Duitse ondernemingen
 • Pas op: hoge boetes bij non-compliance aan de Europese Anti-witwasrichtlijn
 • Het onschuldvermoeden in fiscale disputen: het belang van een tax compliance management system
 • De EU GDPR : gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Compliance bij M&A

 

Het volgende nummer zal gaan over ‘Digitalisierung in der Corporate Governance’.

 

Download: CGO – das Governance-Magazin. Schwerpunkt: Compliance

R&D heeft discipline van Finance nodig

Vaak wordt Finance pas betrokken bij R&D-projecten als het te laat is. Pas wanneer een nieuw idee geheel uitgewerkt is wordt Finance gevraagd zijn licht er over te laten schijnen, en alsnog te beslissen of verdere investeringen zinvol zijn. Dat is zonde. Chief Financial Officers en hun medewerkers moeten al heel vroeg bij R&D-projecten betrokken worden, om in het vroegste stadium al de bedrijfsmatige kansen en risico’s te identificeren en te wegen; maar natuurlijk zonder daarbij de innovatiekracht te verstikken. Deze verrassende conclusie trekt recent onderzoek van de Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) en IMA (Institute of Management Accountants ).

De resultaten van dat onderzoek zijn nu vorm gegeven in een ‘The CFO’s Guide to Technology Roadmapping‘; een gids die de CFO in staat stelt de link(s) tussen risico’s, investeringen en kosten effectiever te determineren en financiële discipline kunnen toevoegen aan het R&D-proces.

Dergelijke Technology Roadmaps kunnen als referentiemodel worden gebruikt bij de selectie, uitvoering en bewaking van Onderzoek- & Ontwikkeling-projecten. Ze inventariseren eerst en vooral toekomstige behoeften en technische uitdagingen voor een bedrijf(stak) en beschrijven de daarbij behorende kansen, mogelijkheden en risico’s.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat succes in R&D niet alleen afhangt van de beschikbare tijd, geld en expertise, maar ook en vooral van adequaat ‘cross-departmental teamwork’. Het laat zien dat en hoe CFO’s te vaak belangrijke beslissingen aan anderen laten, zoals de bepaling van wat strategisch waardevolle projecten zijn, of hoe de risico’s van projectfalen kunnen worden geminimaliseerd.

De technologische routekaart kan de basis vormen waarop de CFO samenwerkt met al degenen die betrokken zijn bij de initiële projectevaluatie. De complete kaart bevat de noodzakelijke informatie, die kan worden gebruikt om aannames te testen die gemaakt worden voor de projecten waarvoor financiering wordt aangevraagd.

De Roadmap definieert 3 stappen in het proces waarbij Finance een cruciale rol speelt:

Stap 1: Projectaanvragen standaardiseren: gedisciplineerde en consistente besluitvorming door alle betrokken functies gezamenlijk onder regie van Finance.

Stap 2: Finance faciliteert een constructief evaluatiegesprek met alle stakeholders:

 • wat is het probleem dat moet worden aangepakt
 • waarom zouden we investeren in deze oplossing
 • is de timing passend
 • Er zijn alternatieve financieringsbronnen overwogen?
 • wat zijn de risico’s?

Stap 3: Finance monitort voortgang en resultaten

Download de hier de CFO guide to technology roadmapping.

Pas op met MVO : het kan je je baan kosten!

Investeren in productveiligheid, diverser personeel en een kleinere  CO2-voetafdruk, het zijn voorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Volgens nieuw onderzoek van de Universiteit van Notre Dame krijg je er veel lof voor, maar soms leidt het ook tot je ontslag.

“Higher Highs and Lower Lows: The Role of Corporate Social Responsibility in CEO Dismissal” luidt de titel van een bijdrage in het meest recente nummer van het Strategic Management Journal . Het onderzoek dat aan de basis lag van dit artikel toont aan, dat wanneer CEO’s ervoor kiezen om te investeren in MVO,  de kans dat ze worden ontslagen op basis van (mindere) financiële rendementen  van het bedrijf alleen maar toeneemt.

“CEO’s van MVO-bedrijven hebben 84 procent meer kans om ontslagen te worden wanneer de financiële prestaties tegenvallen, dan hun collegae bij bedrijven die minder ‘maatschappelijk’ ondernemen,” aldus hoofdauteur Hubbard.” “Daar staat tegenover, dat die kans op ontslag juist 53% lager is, wanneer die MVO-investeringen resulteren in een hogere winst.”

De onderzoekers Hubbard, Christensen en Graffin onderzochten alle (onvrijwillige) CEO-wisselingen bij de Fortune 500 bedrijven tussen 2003 en 2008. Investeringen in MVO in deze groep zijn en blijven populair, maar resulteren niet altijd in hogere winst*.  Wel werd duidelijk, dat een CEO die zich persoonlijk inzet voor méér MVO daarmee forse persoonlijke risico’s loopt!

Timothy D. Hubbard, Dane M. Christensen, Scott D. Graffin. Higher Highs and Lower Lows: The Role of Corporate Social Responsibility in CEO Dismissal. Strategic Management Journal, 2017; 38 (11): 2255 DOI: 10.1002/smj.2646

*Zie bijv. Corporate social responsibility and capital allocation efficiency, Avishek Bhandari and David Javakhadze, Journal of Corporate Finance, 2017, vol. 43, issue C, 354-377

Groei en bloei van de abonnementen-economie

De enorme groei van de ‘subscription economy’ blijft een opvallend fenomeen. Steeds meer producenten, dienstverleners en retailers komen tot het inzicht, dat hun klanten liever betalen voor de voortdurende beschikbaarheid van een product of dienst, dan dat ze deze steeds per keer moeten selecteren, kopen en er de ‘eigenaar’ van worden – met alle lasten en plichten die daar bij horen.

Volgens onderzoeker Forrester overweegt liefst 30% van de ondernemingen een overgang naar een ‘recurring revenue-based’ business model binnen de komende 12 maanden.

Dat sentiment zorgde de afgelopen jaren voor een wezenlijke strategische herpositionering van veel bedrijven van product- naar dienstenleverancier. Gartner voorspelt bijvoorbeeld dat in 2020 meer dan 80% van softwareleveranciers zullen zijn overgestapt op abonnement-gebaseerde bedrijfsmodellen. In ons land valt het succes van de maaltijdboxen op.

In de subscription economy wordt de onderneming gedwongen een directe, complexe, responsieve, multi-channel relatie met haar klanten aan te gaan, te monitoren en te optimaliseren. Daarmee wordt de klant echt centraal gesteld, en neemt de plaats in van de eerdere focus op het product (dan wel dienst!) of de éénmalige transactie. Voor de overlevings- en groeikansen van een abonnementenleverancier is het vermogen om de klant blijvend te plezieren cruciaal.

Een belangrijke speler in de subscription economy is Zuora dat ook met enige regelmaat de Subscription Economy Index ™ publiceert, tot heden de belangrijkste formele benchmarkstudie van de resultaten van SEI-bedrijven. Dat zijn de ca. 1000 klanten van Zuora, met bedrijfsmodellen zo gevarieerd als die van Ford Motor, General Electric, Oracle, Surf Air, Starbucks en Caterpillar. De meest recente Index geeft cijfers over de ontwikkelingen in meerdere sectoren, waaronder software, media, telecommunicatie, industrie en corporate services. Enkele bevindingen:

 • Groeipercentage van 16,1% voor laatst gemeten zes maanden is lager dan de 21,6% van de vorige halfjaar, maar nog steeds fors.
 • Hoe groter hoe succesvoller: de omzet van de $ 100M + bedrijven in de steekproef groeide ongeveer 40% sneller dan het gemiddelde – op jaarbasis 27% tegenover 19% gemiddeld.
 • De omzet van de SEI-bedrijven steeg ruim acht keer sneller dan die van de S&P 500-bedrijven (15,2% versus 2,0%) en 4,5 keer sneller dan de Amerikaanse retail-omzetten (3,4%) in dezelfde periode.
 • Ook Europa gaat steeds meer over op het ‘recurring revenu’, abonnement-gebaseerde business models. De groei is vergelijkbaar met die in de US.

Zuora Subscription Economy Index

The Forrester Wave™: Recurring Customer And Billing Management, Q3 2017

Tools en Tips voor effectief GRC

Tools en Tips voor effectief GRC

OCEG is de uitvinder van het begrip GRC (‘The integration of governance, risk management and compliance’) en het bijbehorende GRC Capability Model.

OCEG is een nonprofit-denktank, met de doelstelling om “een wereld te (helpen) creëren waarin elke organisatie en elk individu effectief en integer doelstellingen stelt en realiseert, adequaat voorbereid op onzekerheid, kansen en risico’s”.

De aldus geschetste handel- en leefwijze noemt OCEG: Principled Performance. Klik met rechter muisknop voor grote weergave in nieuw tabblad.

Meer tips en tools rond GRC: www.oceg.org

gig economy

More debate on the gig-economy.

Every once in a while Arne Lasance and Jeroen van den Oever, serial entrepreneurs and investigative geeks, used to review the week’s news – offering analyses about the most important developments in the world of startups. One recent dialogue dealt with the gig economy.gig economy debate

France has, since January 1st 2017, a law that gives employees the right to ignore email and other communications from the boss, beyond their 35-hour working week.  Companies (those with over 50 employees) have to negotiate specific time spans during which their staff has to be available,  and they can’t punish you for refusing to look at your messages beyond set hours.

So 24/7 is a thing of the past, in la douce France. If ever it was…

Intrigued? Check ‘More debate on the gig-economy’

high potentials pwc duitsland

High Potentials werken liever bij PwC dan bij McKinsey

Er woedt een felle strijd om de gunst van nieuw talent. In Duitsland wint PwC.

Op twee staat McKinsey, EY en BCG volgen op plaats 3 en 4. Niet eerder werd zo fel geconcurreerd op de markt voor afstudeerders, die geacht worden uit te kunnen groeien tot een nieuwe generatie ‘consultants’. De traditionele spelers als McKinsey, BCG en Roland Berger und Co moeten steeds vaker hun meerdere erkennen in de Big Four, die steeds meer financiële en vooral digitaliseringsadviezen de markt in zetten.

Meer lezen

Wat betekent nieuwe EU data protection regelgeving GDPR

Wat betekent de nieuwe EU data protection regelgeving (GDPR) voor u?

Accountancy Europe (voorheen FEE) publiceert factsheet voor MKB-ondernemingen over EU data protection regelgeving

De nieuwe Europese regelgeving voor houders van gegevens over derden (EU data protection regelgeving – GDPR) is op 25 mei 2017 van kracht geworden. Iedereen ( in de lidstaten) die gegevens over anderen opslaat en bewaart, digitaal of op papier, heeft zich aan deze regels te houden en kan forse boetes tegemoet zien als de regels overtreden of niet (adequaat) nagekomen worden.

Meer lezen

Hoe (goed) meten ondernemingen de performance van hun CEO?

Beleggers roepen al jaren dat de beloning van de CEO meer en beter moet aansluiten bij de prestaties van de door hen geleide onderneming. Het kan nóg beter!

Steeds vaker zetten beleggers vraagtekens bij de hoogte van de gestelde targets, waarop de CEO beoordeeld wordt. En met reden – het jaarinkomen van een gemiddelde CEO van een groot bedrijf in de US ( van de S&P 500 bedrijven) steeg in 2016 met een miljoen dollar tot $11,7 miljoen. Ze hebben als groep goed gepresteerd blijkbaar – maar er blijkt ook een enorme ‘vrijheid’ te bestaan in de manier waarop de doelen en criteria voor dat goed presteren gesteld worden.

Meer lezen

Inkoop wordt nu echt volwassen

Het inkoopvak heeft een grote professionaliseringsslag gemaakt. Van een alleen op prijs en tijd lettende procurement tot een proactieve strategische functie, die (meer)waarde creëert voor de organisatie.

Waar staat u met uw organisatie?

 

 

Pagina 1 of 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén